Pro své registrované VIP členy nabízíme ZDARMA podporu v podobě Live chatu s odborníkem na produkty Corel.

CorelPodpora.cz - Registrace

Svým přístupem na „CorelPodpora.cz“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „CorelPodpora.cz“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „CorelPodpora.cz“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra běží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Kliknutím na tlačítko Souhlasím s těmito podmínkami se zavazujete, že nebudete uveřejňovat žádné pohoršující, obscénní, hanlivé, nevhodné, vulgární, urážející, nenávistné, sexuálně zaměřené nebo jiné příspěvky, které by mohly porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „CorelPodpora.cz“, nebo platné mezinárodní právo. Příspěvky nesmí obsahovat materiály chráněné autorským právem, ledaže by držitel autorských práv udělil Uživateli souhlas s jejich užitím. Příspěvky nesmí být reklamou. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „CorelPodpora.cz“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „CorelPodpora.cz“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „CorelPodpora.cz“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Jako registrovaný uživatel nemáte právo zakládat nová témata, odpovídat na stávající témata, číst odpovědi na některá (VIP) témata ani vyžadovat od „CorelPodpora.cz“ řešení Vašeho problému. Zakládat nová témata a tak žádat o klientskou podporu „CorelPodpora.cz“ smí pouze uživatelé s předplaceným VIP členstvím.